Tryck

Ansvarig för innehållet på webbplatsen

AceFlex GmbH
Große Str. 28
49134 Wallenhorst

E-postadress: info@aceflex.de

Telefonnummer: +49 5407 8986565

Handelsregister: HRB 214787
Registrerad domstol: Osnabrück Local Court

 

Auktoriserad representant

a) Tom Tischer-Robbers

Große Str. 28
49134 Wallenhorst

E-postadress: info@aceflex.de

Telefonnummer: +49 5407 8986565

b) Holger Robbers

Große Str. 28
49134 Wallenhorst

E-postadress: h.robbers@aceflex.de

Telefonnummer: +49 5407 8166378

 

Registerdomstol och registernummer

Handelsregister: HRB 214787
Registrerad domstol: Osnabrück Local Court

 

Identifikationsnummer för omsättningsskatt

Identifieringsnummer för omsättningsskatt: DE330298279

 

Kammaren

 

Feldkamp & Partner, Advokater
Fürstenauer Weg 220
49090 Osnabrück

Information om ansvarsförsäkring för yrkesutövare

Gothaer General Insurance AG

Gothaer Allee 1

50969 Köln

Tillämpningsområde: Europa

 

Upphovsrätt

Innehållet och verken som skapats av webbplatsoperatörerna på dessa sidor omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. För mångfaldigande, bearbetning, spridning och all slags användning utanför upphovsrättens gränser krävs skriftligt medgivande från respektive författare eller upphovsman. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören respekteras upphovsrätten för tredje part. I synnerhet innehåll från tredje part är märkt som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång ber vi dig att informera oss om detta. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådant innehåll.

 

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör är vi skyldiga enligt § 7 para.1 TMG ansvarar för sitt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med de allmänna lagarna. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med de allmänna lagarna påverkas inte av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med tidpunkten för kännedom om en specifik överträdelse. Så snart vi blir medvetna om sådana överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

 

Friskrivningsklausul för länkar

Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta innehåll från tredje part. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen med avseende på eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid tidpunkten för länkningen.

En permanent övervakning av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis för en överträdelse. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådana länkar.

 

Lösning av tvister

Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenter.

 

Ansvar för länkar

Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta innehåll från tredje part. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen med avseende på eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid tidpunkten för länkningen.

En permanent övervakning av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis för en överträdelse. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådana länkar.

 

Övriga upplysningar

Ytterligare information om användningen av dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.

AceFlex GmbH hat 4,79 von 5 Sternen 1473 Bewertungen auf ProvenExpert.com

Produkt-Anfrage