Planering och installation av solcellsanläggningen

Ditt kompletta system: I drift efter fyra veckor, annars pengarna tillbaka!

Anfrage oder eigene Dachplanung starten
Allt från en enda källa: komplett system inklusive driftsättning

Ditt kompletta system: klart för drift inom 4 veckor – eller pengarna tillbaka!

*För alla systemdelar som finns tillgängliga i lager garanterar vi en komplett driftsättning inom fyra veckor efter mottagandet av din delbetalningsfaktura. Om vi inte kan uppfylla detta på grund av vårt eget fel får du en rabatt på 500 euro på din slutfaktura.

Våra tjänster

Solcellssystem med installation - nyckelfärdigt

Vi erbjuder dig skräddarsydda koncept och omfattande rådgivning!

Byggnadsplanering till nyckelfärdigt system
Projektstöd inkl. av alla tillämpningar
Personlig kontaktperson
Montering i hela Tyskland
Kundanpassad planering på plats
Komplett system - solcellssystem med installation
Driftsättning och underhåll
Erbjudande med fast pris utan dolda kostnader
Instruktioner under och efter installationen av solcellssystemet
Vi erbjuder dig skräddarsydda koncept och omfattande rådgivning! Erbjudande med fast pris utan dolda kostnader. Eigene Planung mit Quick Plan starten
Installerade solcellssystem:
4360
4360
PV-ANLÄGGNING
Installerad solcellseffekt:
65400
65400
KILOWATTPEAK
PV-system upp till:
500
500
MEGAWATT
För samtliga fall

Vårt erbjudande

Vi är din kvalificerade solcellsinstallatör för alla standardprodukter för solcellsanläggningar med installation. Hit hör solcellsmoduler, växelriktare, ellagringssystem, energioptimerare, wallboxar och energistyrningssystem.

Solceller för hemmet

Energilagring för solcellssystem

Värmepump med solceller

Wallbox i kombination med solceller

Förvaltare av solcellsenergi

Högkvalitativt monteringsmaterial och tillbehör

Mervärde

Upptäck de många fördelarna

Med AceFlex får du låga elkostnader och skonar miljön.

Spara elkostnader

Solenergi istället för elräkning – motverka stigande elkostnader

Skydda klimatet

Du producerar din egen gröna el – klimatneutralt och hållbart

Service i hela Tyskland

Nätverk i hela Tyskland – för din framgångsrika framtid

Komplexitet i konstruktionen

Ingen designkomplexitet är för hög för oss – vi förverkligar dina visioner

Verktyg för planering
QuickPlan AceFlex planeringsverktyg för en snabb projektöversikt

Med QuickPlan, vår översiktsplattform för solkraftsprojekt, kan du skapa grova planer, bedömningar och dokumentation på nolltid. Även om detta inte ersätter professionell projektplanering efter ett besök på plats, skapar det en meningsfull helhetsbild av de viktigaste framgångsfaktorerna och utgör dataunderlaget för detaljerad genomförandeplanering. Detta sker också mycket effektivt, säkert och snabbt på den professionella QuickPlan-nivån.

Här kan du kostnadsfritt designa ditt eget solsystem.

Klicka på följande länk för att öppna vårt planeringsverktyg QuickPlan:

Kostenloses Planungstool "Quick Plan" starten
kontakt

Har vi väckt ditt intresse för en solcellsanläggning?

Vi kommer att hjälpa till omedelbart:

en personlig konsultation
ett icke-bindande erbjudande
PV-system skräddarsydda för dig
Integration av lagringssystem
Rådgivning om statliga subventioner
vårt kostnadsfria planeringsverktyg
Finansieringsalternativ
Klargörande av alla dina frågor
och alla andra frågor!

Kontakta oss

Vi finns naturligtvis också där för dig via telefon och e-post:

Telefon (OnlineShop):

+49 5407 898 6565

Telefon (PV-Anlage inkl. Montage):

+49 5407 81 66 378

Adresse:

AceFlex GmbH
Große Str. 28
49134 Wallenhorst
Vi ser fram emot att höra från dig!

  Utforska våra sociala mediekanaler nu för att följa eller se våra senaste installationer.

  Vad kommer att förändras för solceller från 2024?

  Sammanfattning av förändringarna på energimarknaden 2024:

  Lagen om energi i byggnader (GEG):

  • Från och med januari 2024 får endast värmesystem som drivs med minst 65 % förnybar energi installeras i nya byggnader.
  • Det finns övergångsperioder för befintliga byggnader.
  • Från och med 2026 måste alla oljeuppvärmningssystem som är äldre än 20 år bytas ut.
  • Det finns subventioner för utbyte av olje- och gasuppvärmningssystem.

  Energiprisbromsar:

  • Energiprisbromsarna för el, gas och värme upphävdes i slutet av december 2023.
  • Det finns inga planer på att återinföra prisbromsarna 2024.

  Pris för koldioxid:

  • CO2-priset kommer att stiga från 30 euro till 45 euro per ton 2024.
  • Detta kommer att leda till högre priser på bensin, diesel, eldningsolja och naturgas.

  Solenergi och fotovoltaiska system:

  • Inmatningstariffen för solcellsel kommer att sjunka igen från och med 2024.
  • Det finns nya, förenklade regler för installation av balkongkraftverk.
  • Från 2025 kommer hyresgäster att ha en laglig rätt att få ett balkongkraftverk installerat.

  E-mobilitet och elbilar:

  • Den statliga subventionen för elbilar upphörde den 17 december 2023.
  • Vissa biltillverkare fortsätter att garantera hela premien.
  • Det kommer att bli en ny omgång wallbox-subventioner 2024.

  Vad kommer ett solcellssystem inklusive installation att kosta år 2024?

  Kostnaderna för en solcellsanläggning inklusive installation beror på olika faktorer, t.ex.

  • Systemets storlek: Systemets storlek anges i kilowatt peak (kWp). Ju större systemet är, desto mer el producerar det och desto högre blir kostnaderna.
  • Typ av moduler: Det finns olika typer av solcellsmoduler, som skiljer sig åt i pris och prestanda.
  • Tillverkare: Priserna för solcellsmoduler varierar beroende på tillverkare.
  • Installationskostnader: Installationskostnaderna beror på systemets storlek och komplexitet samt på platsen.

  I allmänhet kan du förvänta dig följande kostnader:

  • Minisystem (upp till 4 kWp):

   • Kostnader: 5 000 – 8 000 euro
   • Elproduktion: 4 000 – 6 000 kWh per år
   • Självförsörjning: 30% – 50%
   • Avskrivningstid: 10 – 12 år
   • Vinst efter 20 år: 5 000 € – 8 000

   Exempel: En villa med en genomsnittlig elförbrukning på 4 000 kWh per år kan täcka hela sitt elbehov med ett minisystem och samtidigt minska sina CO2-utsläpp avsevärt.

   Små system (4 kWp – 10 kWp):

   • Kostnader: 8 000 € – 14 000 €.
   • Elproduktion: 8 000 – 14 000 kWh per år
   • Självförsörjning: 60% – 80%
   • Avskrivningstid: 10 – 12 år
   • Vinst efter 20 år: 8 000 € – 14 000

   Exempel: Ett flerfamiljshus med en elförbrukning på 8 000 kWh per år kan täcka en stor del av sitt elbehov med ett litet system och samtidigt sänka sina energikostnader.

   Medelstora system (10 kWp – 20 kWp):

   • Kostnader: 14 000 euro – 25 000 euro
   • Elproduktion: 14 000 – 28 000 kWh per år
   • Självförsörjning: 80% – 95%
   • Avskrivningstid: 10 – 12 år
   • Vinst efter 20 år: 14 000 euro – 25 000 euro

   Exempel: Ett kommersiellt företag med en elförbrukning på 20 000 kWh per år kan täcka en betydande del av sitt elbehov med ett medelstort system och samtidigt minska sitt CO2-avtryck.

   Medelstora system (20 kWp – 30 kWp):

   • Kostnader: 25 000 euro – 35 000 euro
   • Elproduktion: 28 000 – 42 000 kWh per år
   • Självförsörjning: 90 % – 98
   • Avskrivningstid: 10 – 12 år
   • Vinst efter 20 år: 25 000 € – 35 000

   Exempel: Ett jordbruksföretag med hög elförbrukning kan minska sitt elbehov avsevärt med en medelstor anläggning och samtidigt öka sitt energioberoende.

   Stora system (30 kWp – 100 kWp):

   • Kostnader: 35 000 euro – 70 000 euro
   • Elproduktion: 42 000 – 140 000 kWh per år
   • Självförsörjning: 95% – 100%
   • Avskrivningstid: 10 – 12 år
   • Vinst efter 20 år: 35 000 euro – 70 000 euro

   Exempel: Ett företag med hög elförbrukning kan själv täcka en stor del av sitt elbehov med ett stort system, samtidigt som det minskar sina energikostnader och bidrar till energiomställningen.

   Mycket stora system (över 100 kWp):

   • Kostnader: Från 70 000 euro
   • Kraftproduktion: Från 140 000 kWh per år
   • Självförsörjning: > 98%
   • Avskrivningstid: 10 – 12 år
   • Vinst efter 20 år: Från 70 000 euro

   Exempel: Med ett mycket stort system kan en industrikoncern täcka nästan hela sitt elbehov själv och samtidigt förbättra sin miljöpåverkan.

  Priserna för solcellssystem är för närvarande lägre än någonsin tidigare. Den tyska regeringen har sänkt momsen för solcellssystem till 0%. Dessutom finns det attraktiva stödprogram för solcellssystem från förbunds- och delstatsregeringarna.

  Det har aldrig funnits en bättre tidpunkt att investera i en solcellsanläggning!

  För att få reda på de exakta kostnaderna för din solcellsanläggning rekommenderar vi att du kontaktar oss. Vi ger dig ett skräddarsytt erbjudande som är anpassat efter dina behov och din budget.

  Kommer en solcellsanläggning att löna sig år 2024?

  • Solcellsanläggningar är en bra investering för att sänka elkostnaderna och samtidigt bidra till energiomställningen.
  • Avskrivningstiden är mellan 9 och 15 år, beroende på olika faktorer som systemets storlek, egenförbrukning och finansiering.
  • När systemet har skrivits av drar du nytta av vinsterna under systemets återstående livslängd (25 år eller mer).

  Ytterligare information:

  Faktorer som påverkar lönsamheten:

  • Systemets storlek: Ju större system, desto mer fördelaktigt är elpriset per kWh.
  • Egenförbrukning: Ju högre egenförbrukning, desto snabbare amortering av systemet.
  • Finansiering: Avskrivningstiden är längre vid finansiering med lån.
  • Placering: Solinstrålningen spelar en viktig roll för systemets avkastning.
  • Takyta: Tak ytans storlek och orientering är avgörande för systemets storlek.
  • Subventioner: Subventionsprogram och lån med låg ränta kan förbättra lönsamheten.

  Provberäkning:

  Antaganden:

  • Hushållens elförbrukning: 4 250 kWh
  • Elpris: 32 cent / kWh
  • Inmatningstariff: 8,11 cent /kWh (EEG 2023)
  • PV-system: 8 kWp
  • Årlig avkastning: 8 000 kWh
  • Investeringskostnader: 13 000 euro
  • Egen förbrukning: 35%.
  • Inmatning: 65

  Resultat:

  • Besparingar genom självkonsumtion: 896 euro
  • Intäkter från inmatning: 421,72 euro
  • Total årsinkomst: 1 317,72 euro
  • Avskrivningstid utan kredit: 9,8 år
  • Avskrivningstid med kredit: 13,4 år

  Slutsats:

  Solcellsanläggningar är en lönsam investering för husägare som vill sänka sina elkostnader och samtidigt bidra till energiomställningen.

  Vad måste jag tänka på när jag bygger en solcellsanläggning?

  Byggandet av en solcellsanläggning kräver noggrann planering och genomförande för att säkerställa att anläggningen fungerar effektivt och överensstämmer med gällande bestämmelser. Här är några viktiga aspekter som du bör tänka på när du bygger en solcellsanläggning:

  1. Val av plats och orientering: Välj en plats med tillräckligt solljus. Helst ska solcellsmodulerna vara vända mot söder för att fånga upp maximalt solljus.
  2. Takstatik och bärförmåga: Kontrollera takets bärförmåga för att säkerställa att det klarar den extra belastning som solcellsmodulerna innebär. Statiska beräkningar kan krävas.
  3. Tillstånd och föreskrifter: Ta reda på vilka byggrättsliga krav och tillstånd som krävs för att bygga ett solcellssystem i din region.
  4. Systemstorlek: Dimensionera systemet efter dina energibehov och det tillgängliga utrymmet. En erfaren expert kan hjälpa dig att bestämma rätt storlek.
  5. Växelriktare: Välj rätt växelriktare för att omvandla den genererade likströmmen till växelström. Växelriktarens uteffekt ska matcha systemets uteffekt.
  6. Kabeldragning och el: Kabeldragningen måste utföras fackmannamässigt för att minimera förluster och uppfylla säkerhetsnormerna. Installationen bör utföras av en behörig elektriker.
  7. Övervakning och kontroll: Planera ett övervakningssystem för att övervaka systemets prestanda och upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede.
  8. Lagringslösningar: Överväg att använda ett lagringssystem för den producerade elen för att lagra överskottsenergi och använda den under tider då solen inte skiner.
  9. Underhåll: Kom ihåg att serva systemet regelbundet för att bibehålla dess optimala prestanda.

  Vid
  AceFlex GmbH
  finns våra experter till hands för att stödja dig i varje steg av byggprocessen. Vi hjälper dig att säkerställa att din solcellsanläggning fungerar smidigt och ger optimal nytta, från bedömning av anläggningen till driftsättning. Kontakta oss gärna för en konsultation och för att få veta mer om våra tjänster.

  Hur mycket el genererar ett solcellssystem?

  Mängden el som genereras av ett solcellssystem beror på olika faktorer, inklusive systemets effekt, solstrålningen på platsen, solcellsmodulernas orientering, takets lutning och effektiviteten hos den teknik som används.

  En solcellsanläggnings effekt mäts i kilowatt peak (kWp), som anger den maximala effekten under optimala förhållanden. En grov uppskattning är att ett genomsnittligt solcellssystem i Centraleuropa kan generera cirka 800 till 1 100 kWh el per år och installerad kWp.

  För att få exakt information om den förväntade elproduktionen från ditt solcellssystem är det lämpligt att genomföra en platsanalys. De specifika förhållandena på din plats beaktas för att få en mer exakt uppskattning av den förväntade elproduktionen.

  Experterna på AceFlex GmbH kan hjälpa dig att beräkna den förväntade elproduktionen för din solcellsanläggning baserat på din plats och dina krav. Kontakta oss gärna för en konsultation och för att få veta mer om våra tjänster.

  Hur säker och hållbar är tekniken?

  Tekniken för solcellssystem har utvecklats avsevärt under årens lopp och är nu säker och hållbar. Moderna solcellssystem utvecklas och testas enligt strikta normer för att garantera höga säkerhetsstandarder och lång livslängd.

  Säkerhet:

  • De material som används i solcellsmoduler och komponenter är i allmänhet icke-toxiska och icke-toxiska för miljön.
  • Solcellsmoduler är konstruerade för att tåla ogynnsamma väderförhållanden, inklusive regn, hagel, snö och starka vindar.
  • Installationen utförs i enlighet med elsäkerhetsstandarder för att minimera elektriska risker.

  Lång livslängd:

  • De flesta solcellsmoduler har en garanti på 20 till 25 år. Detta innebär att de bör behålla en hög andel av sin ursprungliga avkastning under denna period.
  • Livslängden för solcellsmoduler kan vara betydligt längre än garantiperioden, ofta mer än 25 år.
  • Växelriktare, som är en viktig komponent i ett solcellssystem, har normalt en kortare livslängd på cirka 10 till 20 år. De kan dock bytas ut utan att hela systemet behöver bytas ut.

  För att garantera säkerheten och livslängden för din solcellsanläggning är valet av högkvalitativa komponenter och professionell installation av kvalificerade specialister av avgörande betydelse. På AceFlex GmbH förlitar vi oss på beprövad teknik och arbetar tillsammans med välkända tillverkare för att erbjuda våra kunder säkra och hållbara solcellslösningar. Våra experter finns till hands för att svara på dina frågor och hjälpa dig att välja den bästa tekniken för dina behov.

  Är egenkonsumtion skattepliktig år 2024?

  Nej, egenförbrukning av solel från en solcellsanläggning är inte skattepliktig 2024.

  De viktigaste punkterna:

  • Inkomstskatt: Sedan januari 2023 har egenförbrukning av solenergi från system upp till 30 kWp varit skattefri (retroaktivt även för 2022).
  • Moms: Köp, installation och reparation av solcellssystem upp till 30 kWp (inklusive batterilagringssystem) har varit möjligt med 0% moms (nollskattesats) sedan januari 2023.
  • Ingen handelsskatt: Det finns ingen handelsskatt för solcellssystem upp till 30 kWp.

  Detaljer:

  • Systemstorlek: Skattebefrielsen för egenförbrukning gäller för system upp till 30 kWp i enfamiljshus. För flerbostadshus och fastigheter med blandad användning är gränsen 100 kWp.
  • Ingen avsikt att göra vinst: Hobbyregeln för solcellssystem upp till 10 kWp gäller inte längre.
  • Viktiga komponenter: Nollskattesatsen gäller även för väsentliga komponenter i solcellssystemet, t.ex. växelriktare, takfäste, energihanteringssystem, solkabel, inmatningsuttag.
  • Uthyrning/leasing: Uthyrning av solcellsanläggningar omfattas av den normala skattesatsen (19%). Det finns dock undantag, t.ex. avbetalningsköp eller leasingavtal, som kan klassificeras som tillhandahållanden för momsändamål.
  • Registrering hos skattemyndigheten: Systemoperatörer måste registrera sina solcellssystem hos skattemyndigheten, även om deras egen förbrukning är skattefri.
  • Sammanfattningsvis: Beskattningen av solcellssystem förenklades kraftigt 2023. Egen förbrukning av solenergi är skattefri upp till 30 kWp. Köp och installation av ett solcellssystem är möjligt med 0% moms.

  Hur installeras ett solcellssystem?

  Att installera ett solcellssystem är en noggrann process som kräver expertis, noggrann planering och teknisk skicklighet. Här är de steg som vanligtvis utförs vid installation av ett solcellssystem:

  1. Platsbedömning och planering: Först analyseras platsen för solcellssystemet för att fastställa den bästa positionen för solcellsmodulerna. Hänsyn tas till faktorer som solstrålning, lutningsvinkel, orientering och skuggning.
  2. Strukturell bedömning: Takets statik kontrolleras för att säkerställa att taket kan bära den extra belastningen från solcellsmodulerna. Strukturella överväganden tas också med i beräkningen för golvinstallationer.
  3. Installation av monteringssystem: A
   monteringssystem
   bestående av konsoler, skenor och fästanordningar, installeras på taket eller golvet. Denna struktur håller solcellsmodulerna säkert på plats.
  4. Elektrisk kabeldragning: Solcellsmodulerna ansluts till varandra och till en växelriktare.
   växelriktare
   som omvandlar den genererade likströmmen till växelström. Den
   kabeldragning
   är noggrant utförd för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.
  5. Installation av solcellsmodul: Solcellsmodulerna monteras på
   monteringsskenor
   och riktas in i en specifik vinkel för att fånga upp maximal solstrålning.
  6. Anslutning till elnätet: Den genererade växelströmmen matas in i elnätet. Detta kräver installation av en växelriktare och eventuellt en extra nätanslutningspunkt.
  7. Övervakningssystem: Ett övervakningssystem kan installeras för att övervaka solcellssystemets prestanda och upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede.
  8. Driftsättning och tester: Efter installationen kontrolleras alla komponenter med avseende på funktion och säkerhet. Systemet tas i drift och testas med avseende på prestanda.
  9. Dokumentation och godkännande: Installationen dokumenteras för att säkerställa att den överensstämmer med relevanta föreskrifter och standarder. I vissa fall kan ett officiellt godkännande krävas.

  Att installera ett solcellssystem kräver expertis och erfarenhet för att säkerställa att det fungerar korrekt och ger bästa möjliga avkastning. På AceFlex GmbH har vi ett erfaret team av proffs som tar hand om varje steg i installationen för att säkerställa att ditt solcellssystem är optimalt installerat.

  Vem har tillstånd att installera solcellsmoduler?

  Installation av solcellsmoduler kräver särskild expertis och erfarenhet för att säkerställa en säker och effektiv installation. I Tyskland har kvalificerade specialister i allmänhet tillstånd att installera solcellsmoduler. På AceFlex GmbH förlitar vi oss på välutbildade experter som har den nödvändiga kompet ensen för att installera solcellssystem på ett professionellt sätt. Våra installationsteam består av erfarna specialister som kan branschens krav och regler utan och innan. Oavsett om det handlar om ett litet taksystem för privata hushåll eller ett komplext storskaligt projekt kommer våra experter att se till att dina solcellsmoduler installeras smidigt och säkert.

  Kan jag installera ett solcellssystem själv?

  Att installera ett solcellssystem kräver särskild expertis, teknisk kunskap och erfarenhet för att säkerställa en säker och effektiv installation. Det är viktigt att notera att installationen av solcellssystem är en komplex uppgift som tar hänsyn till olika aspekter som elektriska kablar, takstatik, solstrålning och säkerhetsstandarder.

  Även om det teoretiskt sett är möjligt att installera ett solcellssystem själv, rekommenderas det starkt att detta utförs av kvalificerade specialister. Felaktig installation kan inte bara försämra systemets effektivitet, utan kan också leda till säkerhetsrisker och juridiska problem.

  AceFlex GmbH förlitar vi oss på välutbildade specialister som har den kunskap som krävs för installation av solcellssystem. Vårt team av erfarna experter arbetar nära våra kunder för att utveckla skräddarsydda lösningar och säkerställa en smidig installation. Vår mångåriga erfarenhet och expertis gör att vi kan installera högkvalitativa och tillförlitliga system.

  Vem ansluter solcellssystemet?

  Installation och anslutning av ett solcellssystem kräver specifik teknisk kunskap och expertis inom området solenergi och elektroteknik. Denna uppgift utförs vanligtvis av kvalificerade yrkesmän och elektrikermästare för att säkerställa att installationen utförs korrekt och att säkerhets- och prestandanormer uppfylls.

  AceFlex GmbH tar våra välutbildade och erfarna experter hand om installationen och anslutningen av din solcellsanläggning. Våra specialister och elektriker har den kompetens som krävs för att installera solcellsmoduler, kablage, växelriktare och andra komponenter på ett fackmannamässigt sätt och integrera dem säkert i elnätet.

  Anslutningsarbetet omfattar anslutning av solcellsmodulerna till varandra, kabeldragning för eldistribution i byggnaden, anslutning till växelriktaren, integrering i elnätet och, vid behov, installation av ett övervakningssystem. Korrekt anslutning garanterar inte bara maximal energiproduktion, utan också säkerheten för systemet och de elektriska installationerna.

  Om du vill installera en solcellsanläggning rekommenderar vi starkt att detta utförs av kvalificerade specialister, t.ex. experterna på AceFlex GmbH. Detta säkerställer att ditt system är korrekt anslutet och att du får bästa möjliga prestanda och säkerhet. Kontakta oss om du vill veta mer om våra tjänster och skräddarsydda lösningar.

  AceFlex GmbH hat 4,79 von 5 Sternen 1473 Bewertungen auf ProvenExpert.com

  Produkt-Anfrage