Avbokningsregler

Rätt till uppsägning

Följande avbeställningsvillkor gäller endast för konsumenter (se Allmänna villkor och affärsförbindelser punkt 3 i de allmänna villkoren). Kommersiella kunder är undantagna från detta.

Du har rätt att säga upp avtalet inom 14 dagar utan att ange något skäl.

Ångerfristen är 14 dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är transportören, har tagit godset i besittning.

För att utöva ångerrätten måste du informera oss (AceFlex GmbH, representerat av de verkställande direktörerna Tom Tischer-Robbers och Holger Robbers, Große Str. 28, 49134 Wallenhorst, telefonnummer: +49 5407 8986565, e-postadress: info@aceflex.de) om ditt beslut att häva detta avtal genom ett tydligt uttalande (t.ex. per post eller e-post). Du kan använda det bifogade exemplet på annulleringsformulär, men det är inte obligatoriskt.

För att uppfylla ångerfristen är det tillräckligt att du skickar ditt meddelande om utövande av din ångerrätt innan ångerfristen löper ut.

 

Konsekvenser av annullering

Om du frånträder detta avtal ska vi utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att frånträda detta avtal återbetala alla betalningar som vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som uppkommer till följd av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss). För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning.

VIKTIGT: Skicka inte bara varorna till vårt huvudkontor i Wallenhorst, utan diskutera adressen med oss i förväg.

Vi kan vägra att återbetala dig förrän vi har fått tillbaka varorna eller förrän du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar tidigast.

Du måste returnera varorna till oss (AceFlex GmbH, företrädd av de verkställande direktörerna Tom Tischer-Robbers och Holger Robbers, Große Str. 28, 49134 Wallenhorst, telefonnummer: AceFlex GmbH, företrädd av de verkställande direktörerna Tom Tischer-Robbers och Holger Robbers) omedelbart och under alla omständigheter senast inom 14 dagar från den dag då du informerar oss om hävningen av detta avtal: +49 5407 8986565, e-postadress: info@aceflex.de) att återlämnas eller överlämnas. Tidsfristen löper ut om du skickar varorna innan 14-dagarsperioden har löpt ut.

Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Du behöver bara betala för eventuell värdeminskning av varorna om värdeminskningen beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera deras skick, egenskaper och funktionalitet.

Uteslutande av ångerrätt

Ångerrätten gäller inte för avtal om leverans av digitalt innehåll som inte finns på en fysisk databärare och som produceras och tillhandahålls i digital form (t.ex. programvara, e-böcker, musik- eller videofiler).

 

Slut på avbokningsreglerna

Observera att du måste uppfylla ovanstående villkor för att kunna utnyttja din ångerrätt på ett korrekt sätt. I händelse av avbeställning rekommenderar vi att du returnerar varorna i originalförpackningen och skickar dem försäkrade.

AceFlex GmbH hat 4,79 von 5 Sternen 1473 Bewertungen auf ProvenExpert.com

Produkt-Anfrage